Ngày đăng: 4/11/2021     |    Người đăng:   Phong dao tao     |    Chuyên mục: Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Chăm sóc sắc đẹp (12/4-16/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Quản trị Kinh doanh (12/4-16/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa NN & VH Hàn Quốc (12/4-16/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc (12/4-16/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Ngôn ngữ Anh (12/4-16/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Ngôn ngữ Anh (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Quản trị Kinh doanh (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Chăm sóc Sắc đẹp (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Công nghệ ôtô (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Du lịch Khách sạn (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Lớp du học Hàn Quốc (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (5/4-9/4)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (22/3 - 27/3)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Công nghệ Ô tô
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Công nghệ thông tin
Thời khóa biểu Khoa quản trị kinh doanh tuần từ 22/3 - 26/3/2021
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Quản trị kinh doanh và Logic
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Tuần 15/3 - 19/3/2021
Thời khóa biểu Tuần từ 13/3 đến 19/3 Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Công nghệ Ô tô Tuần 28 - 29
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Chăm sóc sắc đẹp tuần 15/03/2021
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Các Khoa Hàn, Chăm sóc sắc đẹp học môn Tin
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Quản trị kinh doanh
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật bản
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Du lịch Khách sạn
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Điện
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Chăm sóc sắc đẹp
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Công nghệ Ô tô
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Ngôn ngữ Anh
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Khoa Công nghệ thông tin
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA DLKS
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA ĐIỆN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA ANH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA QTKD+LOGISTIC
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA Ô TÔ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA TRUNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA NHẬT
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA HÀN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020 - 2021) - KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
HPC TKB tuần 26.10-30.10
TKB Khoa CNTT, QTKD, DLKS, CSSĐ tuần 19.10-23.10
Thời khóa biểu lớp K20.EL05
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CN Ô TÔ (MỚI NHẤT)
THời khóa biểu Khoa Trung - K20
THời khóa biểu Khoa Nhật - K20
THời khóa biểu Khoa Hàn - K20
THời khóa biểu Khoa Công nghệ ô tô - K20
Thời Khóa biểu Khoa Tiếng Nhật k20
K20.THỜI KHÓA BIỂU Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)
Thời khóa biểu khoa CN Ô TÔ - K20
Thời Khóa Biểu Khoa Điện K20
Thời khóa biểu k20 Khoa CSSĐ
Thời khóa biểu Khoa Trung K20
Thời khóa biểu Khoa: Anh; Du lịch - Khách sạn; Quản trị kinh doanh
K20.THỜI KHÓA BIỂU Khoa Tiếng Hàn
Thời khóa biểu học kỳ II (năm học 2019 - 2020)
THỜI KHÓA BIỂU Khoa Trung, Nhật, QTKD, CSSĐ Tuần 13.1-17.1
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TỪ 13 - 15/1/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN 06/01/2020 VÀ TUẦN 13/01 - 15/01/2020
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN, TIẾNG ANH VÀ DU LỊCH TUẦN từ 6/1 - 10/1/2019
Thời khóa biểu Khoa Hàn tuần từ 6.01 đến 10.01.2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA DU LỊCH - ĐIỆN TỬ - TIẾNG ANH TUẦN TỪ 29/19/2019 - 03/01/2020
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN TỪ 29/19/2019 - 03/01/2020
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN TỪ 29/19/2019 - 03/01/2020
Thời khóa biểu tuần 30.12.2019 - 03.01.2020 ( Các khoa Trung, Nhật, CSSĐ, QTKD)
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 30/12/2019 - 06/01/2020
Thời khóa biểu khoa QTKD, Trung, Nhật, CSSĐ - TUẦN 23/12 - 27/12
Thời khóa biểu khoa điện, Tiếng Anh và Du lịch - TUẦN 23/12 - 27/12
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN - TUẦN 23/12 - 27/12
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 23/12 ĐẾN NGÀY 27/12/2019
TKB khoa Trung, Nhật, QTKD, CSSĐ tuần 16.12-20.12.2019
TKB khoa điện, Tiếng Anh và Du lịch tuần 16.12-20.12.2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 15/12/2019 - 20/12/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TỪ 09/12 ĐẾN 13/12/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN Tuần 09.12 - 13.12
THỜI KHÓA BIỂU Tuần 09.12 - 13.12 ( Trừ khoa Hàn và CNTT)
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN 2/12-6/2/2019
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA TUẦN 02.12 - 06.12 ( Trừ khoa Hàn và CNTT)
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TỪ 02/12 - 06/12/2019
Thời khóa biểu Tuần 25.11 - 29.11 ( Trừ khoa Hàn và CNTT)
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN NGÀY 29/11/2019
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA (Trừ khoa Hàn và CNTT) TUẦN 18.11 - 22.11.2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 18/11 ĐẾN 22/11/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN 18.11 - 22.11
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 11/11/2019
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA ( TRỪ KHOA HÀN VÀ KHOA CNTT) TUẦN 11/11 - 15/11
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN 11/11 - 15/11
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 4/11/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN 4/11 - 8/11
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA ( TRỪ KHOA HÀN VÀ KHOA CNTT) TUẦN 4/11 - 8/11
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN - TUẦN 28.10 - 01.11
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA ( TRỪ KHOA HÀN VÀ KHOA CNTT) TUẦN 28.10 - 1.11
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT - TUẦN 21.10 - 25.10
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA (TRỪ KHOA HÀN VÀ KHOA CNTT) - TUẦN 21.10 -25.10
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN - TUẦN 21.10 -25.10
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TỪ 14/10-19/10/2019
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHOA (TRỪ KHOA HÀN & KHOA CNTT) TUẦN 14.10 - 18.10
Thời khóa biểu Khoa Hàn, Tuần 14.10-18.10
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN TỪ 07/10 ĐẾN 11/10/2019
THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỢP (TRỪ KHOA CNTT VÀ KHOA HÀN) TUẦN TỪ 07/10 ĐẾN 11/10
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 07/10 ĐẾN 12/10/2019
THỜI KHÓA BIẾU KHOA HÀN TUẦN TỪ 30/9 ĐẾN 04/10/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 30/09 ĐẾN 04/10/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 23/9 - 27/9/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN TỪ 23/9 - 27/9
THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỌC CÁC KHOA (TRU KHOA CNTT-KHOA HAN) TUẦN 16/9 ĐẾN 20/9
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TUẦN TỪ 16/9 ĐẾN 20/9/2019
THỜI KHÓA BIỂU KHOA HÀN TUẦN TỪ 16/9 ĐẾN 20/9
Thời khóa biểu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc từ 9/9-13/9/2019
Thời khóa biểu tổng hợp các Khoa từ 9/9 - 13/9/2019 (Trừ Khoa CNTT & Khoa Hàn)
Thời Khóa biểu Khoa CNTT tuần từ 9/9 đến 13/9/2019
Thông báo danh sách phân lớp K19.CNTT03, K19. CNTT04, K19. CNTT05, K19. CNTT06 Khoa CNTT
Thời khóa biểu tuần từ 26/8 đến 30/8/2019 (trừ khoa Hàn)
Danh sách phân 04 lớp K19 Khoa Công nghệ thông tin
Thời Khóa Biểu Khoa CNTT K19 từ ngày 12/8 đến ngày 16/08/2019 cơ sở Hà Nội
Thông báo về chương trình hiến máu tình nguyện "GIỌT HỒNG HPC"
Thời khóa biểu các khoa K19 từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019 (Trừ Khoa Hàn)
Sổ tay sinh viên - HPC
Thông báo danh sách chia lớp Khoa CNTT K19
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT K19 CHIA LỚP MỚI (từ ngày 05/08/2019)
Thời khóa biểu Khoa Hàn K19 từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2019
Thời khóa biểu K19 từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2019 (Trừ Khoa Hàn)
Thông báo Kế hoạch tổ chức giảng dạy Môn Quốc phòng An ninh, Khóa 2018 – 2021
Thời khóa biểu tuần 2 Khoa Hàn K19 từ ngày 28/7 đến ngày 02/8/2019
Thời khóa biểu tuần 2 K19 từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019 (Trừ Khoa Hàn)
Thời khóa biểu Khoa Hàn K19 năm học 2019 - 2020 Tuần 1 từ 22/7 đến 26/7/2019
Thời khóa biểu tổng hợp các Khoa (trừ Khoa Hàn) Tuần 1 từ 22/7 đến ngày 26/7/2019
Danh sách lớp các Khoa K19 cập nhật hết ngày 19/07/2019
Danh sách sinh viên phân lớp Khoa Hàn K19 năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên Khoa CNTT Và Điện - Điện tử, Truyền thông đa phương tiện K19 năm học 2019 - 2010
THỜI KHOA BIỂU TUẦN 1 TỪ 22/7 ĐẾN 26/7/2019 KHOA NN&VH HÀN QUỐC K19
Lịch học đầu khóa K19 nhập học đợt 1 năm học 2019 - 2020
Quý chế sinh viên
Kế hoạch năm học 2019 - 2020
Bỏ túi ngay – Sổ tay sinh viên HPC 2019
   Địa chỉ      CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 18-20/322 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội. Hotline: 0969 69 86 79
CƠ SỞ HẢI PHÒNG: Số 176 Quán Trữ - Quận Kiến An - TP. Hải Phòng. Hotline: 0969 768 666
   Điện thoại      024 3796 0505    Email      truyenthong@hpc.edu.vn